Känslofokuserad terapi

I mitt arbete som psykolog har jag stort intresse för den centrala roll som känslor och relationer har i våra liv.
Jag utgår från metoder som genom forskning visat sig fungera.
Främst arbetar jag utifrån metoderna
Emotionsfokuserad Terapi (EFT) och Kognitiv Beteendeterapi (KBT) .

Psykolog Vegard Hanken

Leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi

Jag är en engagerad, lyhörd och aktiv psykolog som flexibelt använder min kompetens för att ge en terapi som passar just dig. På områden där du har hamnat i fastlåsta känslor, tankar, beteenden eller relationer önskar jag gemensamt med dig hitta konkreta och hjälpsamma strategier och söka nya vägar vidare.

Mitt övergripande mål är att hjälpa dig förbättra din relation till dig själv så att du kan känna dig friare och mera närvarande i samvaro med andra.

Emotionsfokuserad Terapi (EFT)

EFT erbjuder en rad konkreta strategier i arbetet med olika typer av problem som låg självkänsla, nedstämdhet, oro och relationssvårigheter.

Läs mer om Emotionsfokuserad Terapi
Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

Kognitiv Beteendeterapi har forskningsstöd för en rad olika psykiska problem så som ångest, fobier, tvångssyndrom och depression.

Läs mer om Kognitiv Beteendeterapi
Parterapi

I parterapi klargörs känslor och behov och ni får nya perspektiv på er själva och er partner. Ni kommer genom detta att framträda tydligare för varandra.

Läs mer om Parterapi

  Medlem i Sveriges Psykologförbund

STÄLL EN FRÅGA ELLER BOKA ETT BESÖK

psykolog@vegardhanken.se

072-336 32 33