Emotionsfokuserad terapi (EFT)

Utvecklad utifrån psykoterapiforskning erbjuder EFT en rad konkreta strategier i arbetet med olika typer av problem som låg självkänsla, nedstämdhet, oro och relationssvårigheter.

Känslor fungerar som ett inre navigationssystem

EFT utgår från att känslor är avgörande för hur vi mår, och ger oss information om våra behov, värden och mål. Känslor fungerar som ett inre navigationssystem, och kan driva oss i den riktning vi behöver och då stärka självuppfattningen. När vi av olika anledningar inte lyckas använda känslorna till att orientera oss på detta sätt, kan vi köra fast i smärta och komma bort från våra mål och behov.

Att förändra känslor med nya känslor
Enligt EFT förändras ”problematiska” känslor genom att få tillgång till nya och hjälpsamma känslor. Genom att undersöka och uppleva fastlåsta, återkommande eller smärtsamma känslor i terapin kan man få kontakt med viktiga behov och det framkommer nya känslor och erfarenheter som hjälper personen vidare.

Terapeuten som guide
Det som utmärker EFT är hur terapeuten aktivt är med och guidar klienten. I samtalen är man även uppmärksam på vissa typer av emotionella tillstånd hos klienten. Dessa kan markera viktiga problem, relevanta delmål och vad som är mest hjälpsamt att arbeta med i terapin. Ett exempel på en sådan markör kan vara självkritik, som ger möjlighet att arbeta strukturerat med destruktiv självkritik, skam och självbild. EFT-terapeuten använder specifika strategier som bäst hjälper klienten att bli medveten om hur denna självkritik upplevs, arbeta med att hävda sig mot den, försona sig med sig själv, och öka självacceptans.

Ökad känslomässig kompetens
Personen som genomgår EFT får ökade färdigheter i att förstå sina känslor, hantera känslomässiga problem och att kompetent bemöta omvärlden och leva enligt egna behov, värderingar och mål. EFT strävar efter en empatisk, trygg och genuin arbetsallians, och balans mellan att följa och leda klienten.

Känslokompassen är en websida där du kan lära dig mer om och utforska dina känslor.

Mer information om EFT finns på hemsidan till Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi.