Handledning

Jag handleder idag flera DBT-team, samt även i metoden emotionsfokuserad terapi (EFT). Vid intresse för handledning i DBT, EFT eller utifrån ett integrativt förhållningsätt är ni välkomna att höra av er.

I DBT fokuserar man på att öka förmågan att reglera sina känslor, stå ut med känslomässig smärta, hantera relationer och få kontroll över destruktivt beteende.

För att uppnå detta övar man på olika färdigheter:

• Medveten närvaro (Mindfulness) innebär att vara närvarande på ett icke-dömande och accepterande sätt.

• Relationsfärdigheter handlar om hur vi skapar goda relationer och samtidig bevarar självrespekten.

• Känsloreglering består av färdigheter att känna igen, förstå och ta hand om sina känslor.

• Krisfärdigheter består av tekniker och strategier för att stå ut och överleva känslomässig smärta när man inte kan ändra situationen man befinner sig i.