Kognitiv beteendeterapi

KBT har forskningsstöd för en rad olika psykiska problem så som ångest, fobier, tvångssyndrom och depression.

Sambandet mellan tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden

I KBT fokuserar vi på sambandet mellan tankar, känslor, kroppsliga upplevelser och beteenden. Förändring på ett område leder till förändring på flera andra. Negativa tankar och svåra känslor kan göra att vi hamnar i onda cirklar som vi inte själva hittar vägen ut ur.

Beteendeanalys
Vi samarbetar om att analysera var och hur dina problem uppstår och vad som förstärker dem. Vissa beteenden eller uppfattningar kan behöva ändras. I KBT får du hjälp att uppmärksamma dessa. Du får även möjlighet att prova nya sätt att hantera dina svårigheter och komma ur negativa livsmönster.

Underliggande antaganden
Underliggande antaganden som du har om dig själv, andra och världen kan bli viktigt att bringa fram i ljuset. Dessa inre ”sanningar” eller ”scheman” kan sägas att vara våra djupaste fördomar mot oss själva och påverkar oss mycket i hur vi upplever olika situationer. Ibland kan de ha en central roll i våra problem. Exemplen på negativa scheman kan vara ”Jag är otillräcklig”, ”Jag är i vägen”, ”Andra kommer lämna mig” eller ”Andra är bättre än mig”. Genom att få insikt dina inre antaganden arbetar vi med att utmana dem. Att stärka positiva antaganden om dig själv och världen kan också vara viktigt. Detta kan öppna för nya sätt att bemöta livet.