Parterapi

Oberoende vad ni har för problem är det centrala hur ni pratar om dem

Ibland hamnar vi i fastlåsta mönster av konflikt och undvikande. Ilska, besvikelse och hopplöshet kan komma att dominera parrelationen och det blir svårt att förhålla sig till varandra.

Oberoende vad ni har för problem är det centrala hur ni pratar om dem. Om ni hittar ett sätt att prata med varandra kan det ni bråkar om, eller inte klarar av att prata om, även bli samtalstema som stärker relationen.

Hur går behandlingen till?
I behandlingen kommer ni att få hjälp att analysera era problem, vad de handlar om, hur de sätts igång och vad som håller dem kvar. Känslor och behov klargörs och ni får nya perspektiv på er själva och er partner. Då kommer ni att framträda tydligare för varandra. Ni kommer att utveckla ett mera bekräftande och närmare sätt att prata och få en gemensam medvetenhet om parrelationen.

Behandlingen har genomgående fokus på känslor. Du kommer att öva på att förstå, reglera och uttrycka dina egna känslor och bli bättre på att uppfatta och bekräfta din partners känslor. Det är också viktigt att få klarhet i vilka delar av dig själv, din partner och parrelationen ni får acceptera och vad som måste förändras. Målet är att ni utvecklar ett nytt sätt att förhålla er till varandra, utan att hamna direkt i konflikt eller undvikande. Relationen mellan er kan då bli djupare och mera givande för båda.