PSYKOLOG VEGARD HANKEN

Mitt namn är Vegard Hanken och jag är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi.

I mitt arbete som psykolog har jag ett stort intresse för den centrala roll känslor och relationer spelar i våra liv.

Jag är initiativtagare och ledare för Svenska Institutet för Emotionsfokuserad Terapi, och är certifierad terapeut, handledare och trainer inom EFT. Se www.sieft.se.

Som certifierad DBT-terapeut har jag sedan 2006 arbetat, undervisat och handlett inom metoden Dialektisk Beteendeterapi (DBT).

Genom åren har jag arbetat med både barn, ungdomar, vuxna, par och familjer, och har bred erfarenhet från både psykiatri och privat verksamhet.

Jag är en engagerad, lyhörd och aktiv psykolog som flexibelt använder min kompetens för att ge en terapi som passar just dig. På områden där du har hamnat i fastlåsta känslor, tankar, beteenden eller relationer önskar jag gemensamt med dig hitta konkreta och hjälpsamma strategier och söka nya vägar vidare.

Mitt övergripande mål är att hjälpa dig förbättra din relation till dig själv så att du kan känna dig friare och mera närvarande i samvaro med andra.