Handledning i DBT

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en variant av KBT utvecklat för människor med emotionell instabilitet

I DBT fokuserar man på att öka förmågan att reglera sina känslor, stå ut med känslomässig smärta, hantera relationer och få kontroll över destruktivt beteende.

För att uppnå detta övar man på olika färdigheter:

• Medveten närvaro (Mindfulness) innebär att vara närvarande på ett icke-dömande och accepterande sätt.

• Relationsfärdigheter handlar om hur vi skapar goda relationer och samtidig bevarar självrespekten.

• Känsloreglering består av färdigheter att känna igen, förstå och ta hand om sina känslor.

• Krisfärdigheter består av tekniker och strategier för att stå ut och överleva känslomässig smärta när man inte kan ändra situationen man befinner sig i.

Handledning
Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med DBT. Jag handleder idag flera DBT-team. Vid intresse för handledning är ni välkomna att höra av er.